Skip to main content

Drodzy Przyszli Parafianie,

Zgodnie z decyzją Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, na terenie Mysiadła, w okolicy urokliwego stawu, w miejsce starych hal magazynowych, w sąsiedztwie szkoły i przedszkola powstanie parafia rzymsko-katolicka.

Chciałbym aby miejsce to służyło Bogu i ludziom, aby było otwarte dla każdego, kto będzie chciał do niego przyjść. Chciałbym, aby gromadziło wiernych na modlitwie, budowało wspólnotę i szybko stało się częścią lesznowolskiej społeczności.

Zanim jednak dojdzie do uroczystej konsekracji nowej świątyni, czeka nas nie lada wyzwanie i ogromny wysiłek. Mam tego świadomość, wiem, jakie to zobowiązanie i odpowiedzialność. Jednak do powierzonego mi dzieła budowy kościoła w Mysiadle podchodzę z wielką ufnością w Bożą Opatrzność i ludzką życzliwość. Jestem przekonany, że Ta pierwsza będzie nad nami czuwała a na tej drugiej się nie zawiodę i zawsze będę mógł liczyć na Państwa wsparcie, dobre słowo a przede wszystkim na modlitwę.

Pierwszymi pracami, jakie zaplanowałem na najbliższe miesiące są uprzątnięcie
i ogrodzenie terenu, przebudowa jednej z hal, tak by mogła służyć nam jako tymczasowa kaplica oraz przerobienie niewykorzystanego baraku na pomieszczenia gospodarcze parafii.

Przystępując do działania, zwracam się do Państwa: do wszystkich Mieszkańców Mysiadła a także wszystkich związanych z gminą Lesznowola, o przychylność
i modlitewną opiekę. Wierzę, że w czekającym nas wysiłku będziemy dla siebie nawzajem oparciem.

Do zobaczenia na placu budowy.

Ks. Leszek Kwiatkowski