Skip to main content

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Parafii Rzymskokatolickiej pw. bł. księdza Jerzego Popiełuszki Prezbitera Męczennika w Mysiadle 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych, którym jest Parafia parafii Rzymskokatolickiej pw. bł. księdza Jerzego Popiełuszki Prezbitera Męczennika w Mysiadle, ul. Kościelna 1, 05-500 Mysiadło, dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego. Przedstawicielem administratora jest proboszcz, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: proboszcz@parafiamysiadlo.pl lub na adres siedziby Parafii.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzanie lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela Administrator.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

 

POLITYKA COOKIES

serwisu parafiamysiadlo.pl

Art. 1

Informacje ogólne

 1. Operatorem strony https://mikolajwarka.mkw.pl (zwanej także Stroną) jest Parafii Rzymskokatolickiej pw. bł. księdza Jerzego Popiełuszki Prezbitera Męczennika w Mysiadle (zwanej dalej także Operatorem), która ma na uwadze poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających tą stronę.
 2. W ramach funkcjonowania niniejszej strony pozyskiwane są następujące informacje o danych użytkowników oraz ich zachowaniach:
 • zapisywanych w logach serwera WWW;
 • zapisywanych w danych Google Analitycs;
 • zapisywanych w formularzach;
 • zapisywanych w urządzeniach końcowych w ramach plików Cookies.

Art. 2

Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Strona stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1191) i zakazane jest jego wykorzystywanie jakiejkolwiek treści Strony w całości lub w części w celach niekomercyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody Operatora.
 2. Operator zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.

Art. 3

Zakres odpowiedzialności

 1. Operator dba o publikowanie treści w sposób rzetelny, jednakże Operator nie odpowiada za skutki ewentualnego wykorzystywania tych treści przez użytkowników lub osoby trzecie bez naruszenia w jakiejkolwiek części pkt. II niniejszej polityki.
 2. Strona zawiera odnośniki do innych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator nie odpowiada również za treść oraz politykę prywatności linkowanych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator zaleca każdorazowe zapoznanie się z polityką prywatności po przejściu do linkowanej strony.
 3. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie niniejszej Strony.

Art. 4.

Gromadzenie danych

 1. Strona przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Strony jak również przeglądane zasoby na podstawie adresów URL.
 2. W plikach logów serwera WWW, o ile to technicznie możliwe, przechowywane są następujące informacje:
  • adres IP,
  • nazwa stacji klienta,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania http,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • nazwę stacji klienta identyfikowanej na podstawie protokołu HTTP, w przypadku gdy jest to możliwe,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio przeglądanej przez użytkownika w przypadku skierowania na Stronę poprzez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
  • inne dane techniczne o anonimowym charakterze,
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.
 4. Dane powyższe są przechowywane przez czas nieokreślony i ewentualnie wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną oraz celów statystycznych.

Art. 5

Google Analitycs

 1. Operator korzysta z rozwiązań zewnętrznego dostawcy (Google, Inc. z siedzibą w Mountain View w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych) analizującego anonimowe dane dotyczące użytkowników odwiedzających Stronę tzw. Google Analitycs, które działa na podstawie plików cookies bez udostępnienia danych umożliwiających identyfikację osoby.
 2. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Google Analytics dostępną na stronie http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

Art. 6

Formularze

 1. Użytkownik, który jedynie przegląda Stronę zapoznając się z jej treścią nie ma obowiązku ujawniać swojej tożsamości.
 2. Strona zbiera odpowiednie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, kraj, cel (wpłaty), kwota (wpłaty/deklaracji), rodzaj darczyńcy w celu dokonania procesu, do którego służy dany formularz np. darowizny.
 3. W przypadku gdy dane, o których mowa w ust. 1 pozwalają na identyfikację osoby fizycznej to dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującą polityką ochrony danych osobowych Operatora. Jednocześnie każdy użytkownik przed wysłaniem formularza musi każdorazowo zaznaczyć, iż otrzymał od Operatora informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdujące się na podstronie https://mikolajwarka.mkw.pl/polityka-prywatnosci.

Art. 7

Pliki Cookies

 1. Strona korzysta z plików Cookies, które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony ani śledzenia ich nawigacji.
 2. Pliki Cookies zawierają nazwę Strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika.
 5. Pliki Cookies dzielą się na sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony oraz stałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub zgodnie z parametrami tych plików.
 6. Użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Przydatna w tym zakresie może być opcja Pomoc, która może znajdować w danej przeglądarce użytkownika.

Art. 8

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

 1. Udostępnianie jakichkolwiek danych jest możliwe w granicach prawa powszechnie obowiązującego lub w przypadku wyrażenia zgody konkretnej osoby.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może się odbywać na podstawie umów Operatora z podmiotami trzecimi zawieranymi na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

Art. 9

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Użytkownik powinien korzystać ze Strony w sposób ostrożny, w szczególności powinien korzystać z najnowszego oprogramowania antywirusowego, włączyć tzw. firewalla jak również stosować wszelkie inne środki bezpieczeństwa.
 2. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad.
 3. W przypadku zmiany przez Operatora niniejszej polityki prywatności aktualna jej wersja jest publikowana na Stronie.