Skip to main content

Po wielu konsultacjach z fachowcami od „budowlanki”, okazało się że jeden z budynków, które znajdują się na naszej działce parafialnej może być wykorzystany jako przyszła kaplica i plebania, ponieważ jego stan techniczny  jest bardzo dobry, a kształt i wymiary odpowiednie dla nowej wspólnoty parafialnej.

Budynek ten pierwotnie był magazynem kwiatów i warzyw z niewielką częścią biurową istniejącego w tym miejscu „Kombinatu Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego”.

Remont i adaptacja tego budynku rozpoczął się w lipcu 2022 roku od remontu dachu. W dalszym etapie zaczęto remont w środku i na zewnątrz wykonując ocieplenie. Całość prac remontowych zakończy się w połowie maja 2023 r.

Początek prac – dach – lipiec, sierpień 2022

Remont kaplicy i plebanii – wrzesień, październik 2022

Remont kaplicy i plebanii – listopad 2022

Remont kaplicy i plebanii – marzec, kwiecień 2023

Prace dachowe 2023