Skip to main content

Po pracach porządkowych na początku maja 2022 r. rozpoczęły się prace związane z wykonaniem ogrodzenia całej działki.

Długość ogrodzenia to 358,29 m, które zostało wykonane z paneli ogrodzeniowych w liczbie 163 szt., słupków w liczbie 137 szt. Zostały zamontowane dwie bramy wjazdowe i 4 furtki, a całość jest w kolorze zielonym. Prace zakończono pod koniec czerwca 2022 r.